Ettevõttest

Balti Audit OÜ on 1998. aastal asutatud firma, mille põhitegevusteks on üle 25 aasta olnud audiitor- ja raamatupidamisteenused ning finants- ja maksukonsultatsioonid.

Meie missiooniks on pakkuda majanduskonsultatsioone väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kohalikul turul. Olles ise kodumaisel kapitalil põhinev väikefirma ja tundes kohalikku ettevõtlusmaastikku ning asjaajamisrutiine, suudame pakkuda tuge nii Eesti kui ka siin oma ettevõtlust alustada ja arendada soovivatele välismaistele ettevõtjatele.

Balti Audit OÜ tegevuse aluseks on korrektsus ja head raamatupidamis- ning auditeerimistavad. Meie meeskond on nii raamatupidajad kui konsultant-nõustajad, aidates oma klientidel leida terviklikke lahendusi äritegevuse käigus tekkivatele probleemidele. Kvaliteet, paindlikkus, hea koostöö ja kiire reageerimine kliendi probleemidele – need on väikefirma eelised, mida ka meie kliendid hindavad.

Selline koostöö tagab kliendile kindlustunde, et isik, kellega ta suhtleb, on talle usaldusväärne äripartner.